“Urdhrin e Lartë të Mbretit Tomislav me Shirit dhe Yllin e Madh”.