gjurmë gishtërinjsh dhe fije floku në mjetin e autorëve